ขายทะเบียนสวย ราคาถูก บริการส่งถึงมือลูกค้าด้วยตัวเอง ชำระเงินปลายทาง บริการประทับใจ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

tabienzaa.com

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถสวย เลขคู่ (xxyy)

9กฌ 1100

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 1122

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กย 1122

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 1133

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กก 1144

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 1166

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 1166

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 1166

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 1166

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 1177

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กอ 1177

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กช 1177

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1177

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌข 1188

200,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กย 1188

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 1188

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 1188

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 1199

160,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1199

160,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 1199

166,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 2200

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 2211

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 2211

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กช 2211

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 2211

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 2233

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 2233

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 2244

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 2244

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 2244

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2244

92,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 2244

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 2255

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2255

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 2255

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 2266

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 2266

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 2266

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2277

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 2277

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 2277

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 2277

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2277

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2277

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 2277

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 2277

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กน 2288

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 2288

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 2288

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 2288

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2299

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2299

116,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 3300

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 3311

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 3322

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 3322

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กฆ 3322

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 3322

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กฎ 3344

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 3344

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 3355

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 3355

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 3355

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 3366

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กง 3366

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 3366

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 3366

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 3366

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 3366

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 3366

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กฬ 3377

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎง 3377

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 3377

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 3388

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธฉ 3399

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 3399

112,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 3663

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 4400

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กต 4400

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 4411

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 4411

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กช 4411

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กน 4422

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 4422

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฒ 4422

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 4422

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 4422

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 4422

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4433

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 4433

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 4433

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4455

104,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฮ 4455

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 4455

108,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 4455

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 4455

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 4466

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กช 4466

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 4466

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4477

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 4477

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 4488

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 4488

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 4488

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎม 4488

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 4488

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 4499

108,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 5500

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 5500

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 5500

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 5511

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กต 5511

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 5511

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 5511

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 5522

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 5522

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 5533

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 5533

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กน 5544

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 5544

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 5566

108,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆค 5566

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 5577

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 5577

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 5577

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 6600

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 6611

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กฆ 6611

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 6611

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 6611

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 6622

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 6622

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 6622

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎษ 6622

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 6622

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 6622

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 6633

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 6633

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 6633

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 6633

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 6644

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 6644

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กน 6655

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 6655

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆภ 6655

295,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 6655

108,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 6655

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 6677

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญถ 6677

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌย 6677

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 6677

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 6688

112,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กณ 6688

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 6699

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 7700

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 7700

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 7700

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 7711

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 7722

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กฉ 7722

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 7722

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 7722

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 7722

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 7733

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 7744

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 7744

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 7755

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 7755

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 7755

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กฉ 7755

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 7755

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 7766

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กด 7788

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 7788

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กณ 7799

155,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 8800

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 8811

126,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กถ 8811

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กน 8811

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 8811

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 8811

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 8811

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 8822

107,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 8822

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญศ 8822

155,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 8822

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญก 8822

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 8833

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กญ 8844

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 8844

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 8844

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 8844

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 8855

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 8855

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วต 8866

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 8866

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญต 8866

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 8899

659,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

50

ฌป 9900

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 9900

118,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 9911

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กด 9911

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชข 9922

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กญ 9922

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 9922

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 9922

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 9933

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 9933

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กญ 9944

148,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กถ 9944

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 9977

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กล 9977

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พศ 9988

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร