ขายทะเบียนสวย ราคาถูก บริการส่งถึงมือลูกค้าด้วยตัวเอง ชำระเงินปลายทาง บริการประทับใจ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

tabienzaa.com

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถเลข 2 หลัก

2ฒฆ 12

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฆ 12

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

1ขอ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขร 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขร 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขย 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขญ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขว 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

1ขฉ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขถ 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

2ขธ 13

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กก 14

990,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆล 15

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

2ขท 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขล 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขก 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขถ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขค 16

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

2ขภ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขอ 17

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 17

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขค 17

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษย 18

280,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎบ 18

275,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 18

349,999 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

2ขท 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขธ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขษ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขถ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฎ 20

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขภ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 21

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขร 21

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขธ 21

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขน 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขต 21

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

1ขบ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฬ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 21

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขล 25

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขย 25

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขถ 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขข 25

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขจ 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขผ 25

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขถ 25

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 26

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 26

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 26

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15
จองแล้ว

2ขฆ 26

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

2ขจ 26

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขถ 31

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

2ขฎ 31

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขอ 35

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขญ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขษ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขธ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฆ 35

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

9กฌ 37

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขถ 40

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

2ขฒ 40

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 40

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขก 41

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 41

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขก 42

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 43

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พษ 45

459,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขต 46

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขข 46

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 46

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฌ 46

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฆ 46

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขส 49

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

4กภ 49

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ขต 50

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 51

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 51

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 51

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌง 51

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 52

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขร 52

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

2ขท 52

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขข 52

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขน 52

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 52

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 57

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 57

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กถ 57

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 57

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

1ขฬ 57

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

1ขอ 60

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขย 60

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 60

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขธ 61

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

2ขข 67

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ฐฐ 69

3,490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขษ 70

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

1ขง 70

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 70

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

2ขต 70

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14
จองแล้ว

2ขฆ 70

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

2ขษ 72

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 72

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขถ 72

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14
จองแล้ว

1ขฌ 72

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขง 72

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

2ขฉ 72

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 73

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กธ 74

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 75

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กศ 75

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 76

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 76

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กศ 76

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 76

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขข 76

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ชค 76

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขง 76

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

9กส 76

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 86

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

7กฆ 86

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 86

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 86

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

2ขค 86

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 86

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขฉ 86

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขด 86

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขช 87

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 87

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

2ขก 87

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

2ขข 87

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขค 87

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขส 87

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วจ 87

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขร 91

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 91

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขฐ 91

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขฆ 91

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขพ 91

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขพ 92

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขภ 92

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขห 92

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

1ขร 93

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1ขฮ 93

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

7กภ 93

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขล 94

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขฉ 94

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จห 95

389,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 96

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขษ 96

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขฒ 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขถ 96

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขต 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขค 96

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขภ 96

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขง 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 97

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฆ 97

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

6กด 98

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กศ 98

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร