ขายทะเบียนสวย ราคาถูก บริการส่งถึงมือลูกค้าด้วยตัวเอง ชำระเงินปลายทาง บริการประทับใจ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

tabienzaa.com

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถสวย เลขหาบ (xyyx)

7กถ 1001

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 1155

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กว 1199

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 1221

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กฐ 1221

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 1221

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 1331

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กฉ 1331

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กบ 1441

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 1441

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 1551

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 1551

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1551

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 1661

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 1661

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 1661

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กศ 1661

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

6กก 1661

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 1661

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1661

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 1771

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 1771

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1771

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 1881

108,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1881

104,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 1881

147,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

8กล 1991

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌว 1991

219,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1991

158,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กภ 2002

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 2002

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2112

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 2112

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 2332

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2332

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 2332

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2442

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 2442

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆพ 2442

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กศ 2442

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 2442

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญห 2552

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กฉ 2552

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 2552

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 2552

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 2552

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 2662

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 2662

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 2662

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 2662

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 2772

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 2772

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 2772

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎห 2772

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฬ 2772

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 2772

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 2772

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2772

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2772

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พค 2772

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 2772

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 2772

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2882

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 2882

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 2882

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 2882

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กร 2882

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 2882

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 2882

101,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กค 2882

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 2882

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2882

111,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 2992

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2992

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2992

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 3003

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กล 3003

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 3113

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กค 3113

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 3223

117,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กฌ 3223

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 3434

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฌ 3443

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กง 3443

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 3553

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎช 3553

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฆน 3553

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กง 3663

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 3663

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 3663

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 3663

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎถ 3773

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 3773

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฎฮ 3773

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 3883

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 3883

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศธ 3883

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 3883

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 3883

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 3883

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 3883

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 3883

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 3883

93,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 3883

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 3993

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4004

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กช 4004

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กต 4004

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 4004

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กฐ 4114

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 4224

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 4224

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 4224

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 4224

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กฬ 4224

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กก 4334

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 4334

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 4554

103,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 4554

96,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กง 4554

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 4554

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 4554

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 4554

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กญ 4554

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 4664

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กฉ 4664

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กข 4664

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 4664

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎร 4664

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 4664

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฮ 4774

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4774

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 4884

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชษ 4884

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 4884

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กด 4994

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 4994

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 5005

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กฌ 5005

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

9กช 5005

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กง 5005

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 5005

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 5115

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 5115

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 5225

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญห 5225

152,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กฬ 5225

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 5335

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษศ 5335

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 5665

106,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 5665

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 5775

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 5775

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 5775

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 5775

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎม 5775

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 5885

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 5885

130,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

9กบ 5995

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กอ 6006

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 6006

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 6006

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 6116

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 6116

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 6116

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 6116

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 6226

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กฬ 6226

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กช 6226

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฆ 6226

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กก 6336

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 6336

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 6336

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 6336

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 6446

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 6556

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 6556

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 6556

103,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฉ 6556

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กถ 6776

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 6776

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉฉ 6776

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กถ 6886

98,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 6886

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 6886

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ษง 6886

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 6996

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 6996

170,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

8กฬ 6996

155,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

9กฐ 7007

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กส 7007

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 7117

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎท 7227

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฆง 7227

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กฒ 7227

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎก 7227

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฎถ 7227

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2กถ 7227

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 7227

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

ฆฒ 7337

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญอ 7337

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 7337

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 7557

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กล 7557

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 7667

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 7667

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 7887

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 7887

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กร 7997

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กฌ 8008

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 8008

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 8118

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 8228

134,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 8228

132,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 8228

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 8228

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 8228

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กจ 8228

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 8338

113,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 8338

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 8338

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญส 8338

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 8338

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 8448

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 8448

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 8448

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 8558

121,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 8558

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 8558

93,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 8668

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 8668

142,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 8668

142,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 8778

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 8778

114,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌง 8998

459,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1กช 8998

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 8998

277,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฉ 9009

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 9009

136,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 9009

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 9119

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 9119

190,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 9229

123,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 9229

116,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 9229

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 9229

131,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฎ 9339

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 9449

121,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 9449

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กผ 9669

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สม 9669

275,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

ฎธ 9889

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร